7 april 2022

Presentatie ontwerp kindcentrum Hoogwoud op dinsdag 5 en woensdag 6 april

Waarom een kindcentrum in Hoogwoud?

Met het antwoord op deze vraag opende wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer dinsdagavond 5 april voor ouders en leerkrachten de informatieavond over het kindcentrum Hoogwoud. ‘Met de keuze voor het oprichten van een Kindcentrum in Hoogwoud verwacht de gemeente Opmeer dat er een beter sluitend aanbod van voorzieningen komt voor kinderen en ouders.

Door gezamenlijke huisvesting komen pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van het basisonderwijs elkaar vaker tegen en hiermee kan de doorlopende ontwikkellijn en het delen van informatie vergemakkelijkt worden. Wij zien dat ouders hier ook behoefte aan hebben; men wil ergens ontzorgd worden in de zin dat organisaties, die met kinderen werken, elkaar ook makkelijker weten te vinden als dit in het belang van hun kind nodig is.’

Samen vormen we het kindcentrum

Gaby Alberts, directeur bij kinderopvang Berend Botje, die deze avond het woord, ook namens SKOWF en ALLURE voerde vervolgde met de visie van het kindcentrum: “Wij geloven in de kracht van samenkomen, samen leren en samen groeien. Wij geloven dat kinderen de weg naar de toekomst zijn en dat ze een plek nodig hebben waar ze zich zo veilig, fijn en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen op een plek waar meerdere vormen van onderwijs samenkomen met opvang en buitenschoolse activiteiten.

Het kindcentrum zal een soort kleine maatschappij vormen.” Uiteindelijk zullen de scholen, de opvang, de muziekschool die er lessen gaat geven, alle collega’s die er gaan werken, de ouders van de kinderen en -vooral- de kinderen zelf het kindcentrum gaan vormen. De komende tijd zullen we elkaar als organisaties steeds meer opzoeken om de verbindingen te intensiveren.

Een ontwerp dat bijdraagt aan de visies

Marc de Rooij van BRT Architecten vult aan hoe het ontwerp bijdraagt aan de visies van de drie partijen en aan de gedeelde visie. Zo is er een lineaire opzet van lokalen, waarbij verschillende scholen en leeftijdsgroepen in lijn naast elkaar gezet zijn, zodat je er kunt doorgroeien. Ieder op z’n eigen wijze. Samenwerken kan plaatsvinden op de speel- en leerboulevard. Dat is de grote meanderende zone in het midden van het gebouw.

De verschillende afmetingen van de lokalen zelf sluiten aan op het individuele onderwijsidee -en systeem van O.B.S De Adelaar en R.K.B.S. De Sint Wulfram. Berend Botje maakt straks naast de eigen ruimtes ook gebruik van de speel- en leerboulevard en van de centrale hal. De Rooij koos voor de uitstraling van het gebouw voor natuurlijke en aardse kleuren, om aan te sluiten op de te behouden groene omgeving. Binnen is er voor een neutrale basis gekozen; de medewerkers en kinderen geven straks de kleur aan het kindcentrum.

Ouders, leerkrachten, inwoners

Na de besloten avond voor de ouders en medewerkers van de eigen organisaties, met daarin de presentatie van het ontwerp van het gebouw, heeft de architect het ontwerp ook aan andere inwoners en geïnteresseerden kunnen laten zien. Hiervoor werd een apart inloopmoment georganiseerd op woensdagavond 6 april in het gemeentehuis. De beelden van het gebouw zijn nu ook op deze website te vinden

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sjaakbeentjes@stichtingallure.nl.

Meer nieuws

28 februari 2024

Voortgangsbericht februari 2024

De bouw Wat is het goed te zien dat de contouren van De Wereldweide staan. Begane grond en verdiepingbijna uit de steigers zeg maar. Nu wordt er hard gewerkt binnen het gebouw door aannemerCarlebur en zijn mensen. Planning Zoals het er nu naar uitziet is het gebouw in juni klaar en zijn scholen en Berend...

Lees verder
22 december 2023

Naamgeving

Voor de zomer zijn de scholen en kinderopvang bezig geweest met het bedenken van een naam voor het nieuwe kindcentrum in Hoogwoud. We zijn er uit en best trots op de nieuwe naam. De Wereldweide “Een nieuwe naam die mooi aansluit bij de tijdgeest: de wereld is er voor iedereen, maar heeft ook de beslotenheid...

Lees verder
21 juli 2023

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud 14 en 17 juli 2023

Op 14 en 17 juli 2023 is de start van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud gevierd. De vloerplaten werden op de fundering geplaatst en dat was een goed moment om bij stil te staan. Vrijdag 14 juli hebben de kinderen van De Wulfram, De Adelaar en Berend Botje hun handafdrukken gemaakt op de vloerplaten...

Lees verder
22 juni 2023

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Juni 2023 Nadat in april onze aannemer Carlebur begonnen is om de bouwplaats in te richten zijn de palen de grond in gegaan. De stevige basis voor het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Het werk gaat voortvarend verder en de voorbereidingen zijn in volle gang om de fundamenten te leggen en te storten. Als het vervolgens volgens...

Lees verder
6 april 2023

De bouw gaat beginnen!

We gaan nu echt beginnen. De aannemer Carlebur gaat in de week van 3 april 2023 beginnen met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat bouwplaats wordt klaargemaakt, dat er bouwhekken worden geplaatst zodat wij kunnen gaan bouwen aan het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Wij zijn met de aannemer, de scholen en kinderopvang nog aan...

Lees verder
12 januari 2023

Groen licht voor de bouw

Een update Het jaar 2023 is inmiddels op weg. Hieronder een update over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud waarin de scholen De Wulfram , De Adelaar met Berend Botje kinderopvang, de Jeugdbieb Hoogwoud en de Stichting Muziek Opmeer gehuisvest gaan worden. Vergunning en extra krediet. De gemeente Opmeer heeft gemeld dat...

Lees verder
3 oktober 2022

Update Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Wij zijn verheugd met het nieuws dat de gemeente op 25 augustus jl. heeft besloten om haar medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen kindcentrum Hoogwoud. Een mooie mijlpaal voor dit project!Zoals bij ieder project is het mogelijk om bezwaar te maken door omwonenden. Enkele bewoners hebben dit dan ook...

Lees verder
15 maart 2022

Open informatieavond 6 april

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig nieuw kindcentrum in Hoogwoud. We delen graag de voortgang met de buurt. Hiervoor organiseren we op woensdagavond 6 april een informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer, waar we met trots het ontwerp en de keuzes daarin met u delen....

Lees verder
14 februari 2022

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

In december hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. We hebben u een toelichting gegeven over de planvorming, hoe het ontwerp tot stand is gekomen en een uitleg over de locatie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het voorlopig ontwerp en de ontwikkelingen rondom de jeugdbibliotheek....

Lees verder