In KC Hoogwoud komen alle kinderen uit Hoogwoud en omgeving van 0-12 jaar bijeen om samen te spelen, samen te leven en samen te leren.

Wij bundelen onze kwaliteiten en expertises en gaan samenwerken onder één dak. Zo zorgen wij voor een doorgaande ontwikkeling in een veilige pedagogische omgeving, waarbij de identiteit van alle 3 organisaties behouden blijft en elkaar zullen versterken.

Onze scholen en kinderopvang

Beelden

Veelgestelde vragen

Waarin zien we de samenwerking tussen de kinderopvang en scholen terug?

De kinderen van Kinderopvang Berend Botje maken al op jonge leeftijd kennis met de binnen- en buitenruimten van het kindcentrum. Daardoor is de overstap naar de basisschool minder groot. Omdat de peuter- en kleutergroepen vlak bij elkaar in het gebouw zitten, kan er makkelijk worden samengewerkt, bijvoorbeeld aan gezamenlijke thema’s. Ook spelen de peuters en kleuters regelmatig samen buiten. De voor- en naschoolse opvang (bso) vindt ook plaats in het kindcentrum. De kinderen die naar de bso gaan, maken gebruik van de faciliteiten van het kindcentrum. Denk aan de buitenruimten en de gymzaal.

Hoe wordt de rust en regelmaat voor alle kinderen gewaarborgd?

Elke groep heeft een eigen vaste plek of ruimte in de school waar ze kunnen samenkomen. De instructieruimtes en de ruimtes van de peuterspeelgroep en kinderopvang in het KC Hoogwoud zijn allemaal afsluitbaar. Verder zullen de open ruimtes met inrichtingselementen zo worden ingericht dat daar ook fijne en geborgen werkplekken zullen ontstaan. Vanzelfsprekend wordt er met hoogwaardige materialen gewerkt om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Hoe gaat de samenwerking tussen de verschillende organisaties eruit zien?

De peuter- en onderbouwgroepen bevinden zich naast elkaar in het gebouw. Dit geldt ook voor de midden- en bovenbouwgroepen. De kinderen worden dus op leeftijd geclusterd binnen het gebouw, en niet op organisatie. Hierdoor kan er makkelijk en op diverse manieren worden samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk aanbod van thema’s, uitwisseling van kennis en expertise door alle medewerkers en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Doordat peuters al vroeg kennismaken met de binnen- en buitenruimten van het kindcentrum, is de overstap naar de basisschool minder groot. De voor- en naschoolse opvang (bso) vindt ook plaats in het kindcentrum. De kinderen die naar de bso gaan, maken ook gebruik van de faciliteiten van het kindcentrum. Het lokaal van Stichting Muziek Opmeer kan ook door de scholen, de peutergroepen en de bso gebruikt worden.

Hoe blijft de identiteit en de bijbehorende tradities van de verschillende organisaties behouden?

De beide scholen en de kinderopvangorganisatie blijven werken vanuit hun eigen visie. Dit blijft zichtbaar in de manier van organiseren en de invulling van het onderwijs en opvang. Waar mogelijk blijven de eigen tradities gewaarborgd en zullen we waar het kan gezamenlijk tradities gaan opbouwen.

Hebben alle groepen een eigen deur naar buiten?

De ruimtes op de begane grond hebben allemaal een eigen deur naar buiten. Voor de bovenverdieping geldt dat via een buitentrap op de verdieping de buitenruimte te betreden is, zonder dat de kinderen de hoofdtrap en de hoofdentree hoeven te gebruiken.

Zitten de kinderen van de twee scholen straks bij elkaar in de groep?

Nee, iedere school houdt zijn eigen groepen en leerkrachten. De kinderen zullen elkaar wel vaker tegenkomen, bijvoorbeeld op het leerplein of tijdens het buitenspelen.

Blijft er nog een vrije schoolkeuze?

Jazeker! De scholen van de afzonderlijke stichtingen behouden hun eigen identiteit, visie en onderwijsconcept. De leerkrachten blijven ook hetzelfde. Er blijft dus nog steeds een keuze mogelijk.

Hoe wordt de sfeer behouden van de kleine school?

Door het werken met een cluster onderbouw, middenbouw en bovenbouw is het gebouw verdeeld in drie verschillende leefruimtes. Deze indeling zorgt voor knusse, overzichtelijke speel- en leerpleinen binnen het gebouw. In de hal is een centrale ontmoetingsruimte waar de organisaties afzonderlijk van elkaar iets kunnen vieren. Door de keuze van materialen en kleuren in het interieur zal een fijne, geborgen sfeer ontstaan, waardoor de kinderen zich er hopelijk snel zullen thuis voelen.

Wat is een wissellokaal?

Om het gebouw maximale flexibiliteit te geven, hebben we zowel op de begane grond als op de verdieping een wissellokaal gemaakt. Afhankelijk van de leerlingenaantallen op beide scholen, zal het wissellokaal per jaar toebedeeld worden aan de school met de meeste leerlingen.

Wat gebeurt er met de huidige schoolgebouwen?

Zodra het Kindcentrum in Hoogwoud gereed is en de scholen zijn verhuisd, zullen de huidige schoolgebouwen gesloopt worden. De gemeente Opmeer wil deze vrijkomende gronden herontwikkelen. Wilt u meer weten over de plannen van dit vrijkomende gebied? Kijk dan op https://www.opmeer.nl/herontwikkeling-vrijkomende-schoollocaties-in-opmeer-en-hoogwoud/

Nieuws

28 februari 2024

Voortgangsbericht februari 2024

De bouw Wat is het goed te zien dat de contouren van De Wereldweide staan. Begane grond en verdiepingbijna uit de steigers zeg maar. Nu wordt er hard gewerkt binnen het gebouw door aannemerCarlebur en zijn mensen. Planning Zoals het er nu naar uitziet is het gebouw in juni klaar en zijn scholen en Berend...

Lees verder
22 december 2023

Naamgeving

Voor de zomer zijn de scholen en kinderopvang bezig geweest met het bedenken van een naam voor het nieuwe kindcentrum in Hoogwoud. We zijn er uit en best trots op de nieuwe naam. De Wereldweide “Een nieuwe naam die mooi aansluit bij de tijdgeest: de wereld is er voor iedereen, maar heeft ook de beslotenheid...

Lees verder
21 juli 2023

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud 14 en 17 juli 2023

Op 14 en 17 juli 2023 is de start van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud gevierd. De vloerplaten werden op de fundering geplaatst en dat was een goed moment om bij stil te staan. Vrijdag 14 juli hebben de kinderen van De Wulfram, De Adelaar en Berend Botje hun handafdrukken gemaakt op de vloerplaten...

Lees verder
22 juni 2023

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Juni 2023 Nadat in april onze aannemer Carlebur begonnen is om de bouwplaats in te richten zijn de palen de grond in gegaan. De stevige basis voor het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Het werk gaat voortvarend verder en de voorbereidingen zijn in volle gang om de fundamenten te leggen en te storten. Als het vervolgens volgens...

Lees verder
6 april 2023

De bouw gaat beginnen!

We gaan nu echt beginnen. De aannemer Carlebur gaat in de week van 3 april 2023 beginnen met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat bouwplaats wordt klaargemaakt, dat er bouwhekken worden geplaatst zodat wij kunnen gaan bouwen aan het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Wij zijn met de aannemer, de scholen en kinderopvang nog aan...

Lees verder
12 januari 2023

Groen licht voor de bouw

Een update Het jaar 2023 is inmiddels op weg. Hieronder een update over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud waarin de scholen De Wulfram , De Adelaar met Berend Botje kinderopvang, de Jeugdbieb Hoogwoud en de Stichting Muziek Opmeer gehuisvest gaan worden. Vergunning en extra krediet. De gemeente Opmeer heeft gemeld dat...

Lees verder
3 oktober 2022

Update Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Wij zijn verheugd met het nieuws dat de gemeente op 25 augustus jl. heeft besloten om haar medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen kindcentrum Hoogwoud. Een mooie mijlpaal voor dit project!Zoals bij ieder project is het mogelijk om bezwaar te maken door omwonenden. Enkele bewoners hebben dit dan ook...

Lees verder
7 april 2022

Presentatie ontwerp kindcentrum Hoogwoud op dinsdag 5 en woensdag 6 april

Waarom een kindcentrum in Hoogwoud? Met het antwoord op deze vraag opende wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer dinsdagavond 5 april voor ouders en leerkrachten de informatieavond over het kindcentrum Hoogwoud. ‘Met de keuze voor het oprichten van een Kindcentrum in Hoogwoud verwacht de gemeente Opmeer dat er een beter sluitend aanbod van voorzieningen...

Lees verder
15 maart 2022

Open informatieavond 6 april

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig nieuw kindcentrum in Hoogwoud. We delen graag de voortgang met de buurt. Hiervoor organiseren we op woensdagavond 6 april een informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer, waar we met trots het ontwerp en de keuzes daarin met u delen....

Lees verder
14 februari 2022

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

In december hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. We hebben u een toelichting gegeven over de planvorming, hoe het ontwerp tot stand is gekomen en een uitleg over de locatie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het voorlopig ontwerp en de ontwikkelingen rondom de jeugdbibliotheek....

Lees verder

Contact

Heb je een vraag? Deze kun je stellen via dit formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.