Archieven: Scholen

Een post type voor scholen

Kinderopvang Berend Botje

Van je babytijd tot aan de middelbare school, bij Kinderopvang Berend Botje groei je van jongs af aan met elkaar op. Onze opvang voelt als een tweede thuis waar elk kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Wij bieden hen alle ruimte om vrijuit te spelen en de wereld te ontdekken. Ga naar www.berendbotje.nl en maak nader kennis met ons!

OBS de Adelaar

Onze openbare school is er voor alle kinderen. Het is een minisamenleving waar kinderen samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan de school. We zijn allemaal gelijkwaardig en voelen de vrijheid om onszelf te mogen zijn. We ontmoeten je graag! Kijk voor meer informatie op onze website www.obsdeadelaar.nl

Sint Wulfram

Op de Wulfram bieden we je een levensechte leerplek. Naast de aandacht voor de kernvakken lezen, rekenen, spelling en taal verken je de wereld door binnen betekenisvolle thema’s te spelen en te onderzoeken. De stamgroep en de school zien wij als een mini-gemeenschap om te leren en te (leren) leven. Wij spelen samen, onderzoeken samen en leren samen met hart, oog en oor voor elkaar. www.stwulfram.nl

Stichting Muziek Opmeer

Stichting Muziek Opmeer bevordert muziekeducatie en -participatie in de gemeente Opmeer. Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze welke veel ruimte geeft aan initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. Initiatieven kunnen elkaar vinden binnen zes verschillende domeinen: binnenschools, naschools, buitenschools, kinderdagverblijven, sociaal domein en de verschillende dorpsraden. 

www.muziekopmeer.nl

Jeugdbieb Hoogwoud

Wij zijn een jeugdbibliotheek gevestigd tussen de beide scholen. Dit jaar is voor ons een feestjaar: Het 20 jarig bestaan. In deze jaren hebben we een grote groep vrijwilligers opgebouwd . Daardoor kunnen we elke ochtend open en regulier nog twee middagen en een avond. Verder indien nodig kunnen we open op aanvraag.
We hebben dan ook een hoop enthousiaste leners! In onze bibliotheek hebben we een breed aanbod aan boeken en op verzoek is er ook veel mogelijk.

Kinderen kunnen gratis lid worden van 0 tot 12 jaar.
Ook kinderen van buiten school en van buiten Hoogwoud mogen lid worden bij ons!