Categorie: Geen categorie

Voortgangsbericht februari 2024

De bouw

Wat is het goed te zien dat de contouren van De Wereldweide staan. Begane grond en verdieping
bijna uit de steigers zeg maar. Nu wordt er hard gewerkt binnen het gebouw door aannemer
Carlebur en zijn mensen.

Planning

Zoals het er nu naar uitziet is het gebouw in juni klaar en zijn scholen en Berend Botje zich al druk
aan het voorbereiden op de verhuizing straks. Berend Botje gaat er als eerste in, zodat het
bestaande gebouw kan worden gesloopt. Voor de zomervakantie volgen dan de scholen zodat de
Wereldweide na de zomervakantie kan worden gebruikt.

Inrichting

De mensen van de Wulfram, De Adelaar en Berend Botje zijn nu ook heel druk bezig om met elkaar
te bepalen hoe de vloeren er uit komen te zien, welk meubilair voor personeel en kinderen kan
worden besteld. Daarnaast worden zoals gezegd de verhuisplannen voorbereid.

Buitenom

Met de gemeente worden inmiddels ook de plannen uitgewerkt rondom De Wereldweide. Waar
komen de parkeerplaatsen, waar komen welke speeltoestellen op het plein van de Wereldweide
en wat wordt er in het park geplaatst. Als daar mee over bekend is, kunnen we de plannen laten
zien.

Website

De website waar wij ook informatie en voortgang publiceren is qua naam aangepast. Van
kindcentrum Hoogwoud naar https://kcdewereldweide.n

Naamgeving

Voor de zomer zijn de scholen en kinderopvang bezig geweest met het bedenken van een naam voor het nieuwe kindcentrum in Hoogwoud.

We zijn er uit en best trots op de nieuwe naam.

De Wereldweide

“Een nieuwe naam die mooi aansluit bij de tijdgeest: de wereld is er voor iedereen, maar heeft ook de beslotenheid en het natuurlijke van een weide in zich.

Dit komt dan ook tot uiting in het logo waar verschillende ‘sprieten’, van kleur, vorm en grootte in een groene weide staan. Die zich kunnen ontwikkelen en groeien in deze veilige weide om daarna vol zelfvertrouwen de wijde wereld in te gaan.

De kleuren van de sprieten, zijn de kleuren van de hoofdgebruikers van het nieuwe kindcentrum, zo zie je van links naar rechts de kleuren van Berend Botje, die overgaan in de het oranje en blauw van st. Wulfram en daarna overlopen in de kleuren van OBS de Adelaar. En natuurlijk met plek voor de Jeugdbibliotheek en de Muziekschool en de gymzaal van de gemeente.

Wat in het kleurspectrum nog miste is een paarse kleur. Deze is dan ook gebruikt voor de naam. Het is een warme paars die mooi contrasteert met het groen van ‘de weide’ en daarnaast is het een nieuwe kleur die de hoofdgebruikers allen niet in het huidige logo gebruiken”

Wij hebben nog even gewacht met het bekend maken van de naam omdat wij eerst de teams, ouders en kinderen wilden informeren. Dat is gebeurd en kunnen we ermee naar buiten.

De bouw

Zoals heel zichtbaar is nu, zit ook de eerste verdiepingsvloer erop. De kinderen hebben een bezoek gehad aan de bouwplaats met een rondgang door het gebouw in aanbouw. De aannemer Olivier Carlebur deed dat met veel enthousiasme omdat hij kinderen graag wil laten zien wat werken in de bouw kan opleveren en wie weet levert dat de bouwvakkers van de toekomst op.

We zoeken nog naar een mooi moment wanneer ook anderen de bouwplaats kunnen bezoeken volgend jaar.
Voor nu: Alvast fijne kerstdagen en mooie jaarwisseling. Op naar 2024.

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud 14 en 17 juli 2023

Op 14 en 17 juli 2023 is de start van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud gevierd. De vloerplaten werden op de fundering geplaatst en dat was een goed moment om bij stil te staan. Vrijdag 14 juli hebben de kinderen van De Wulfram, De Adelaar en Berend Botje hun handafdrukken gemaakt op de vloerplaten voor het nieuwe gebouw. Met een ijsje van de Westfriese IJskar en een kleurplaat van de nieuwbouw konden alle kinderen genieten van deze dag. Ook schoolbestuurder Leo Wijker en schooldirecteur Angela van Kampen konden hun hand af drukken.

Op maandag, 17 juli begon met taart voor het hardwerkende leerkrachten en medewerkers van Berend Botje op weg naar de zomervakantie. Mooi dat de schooldirecteuren Angela van Kampen van de Wulfrum en Nicole de Braal van De Adelaar de taart mochten aansnijden waar uiteraard ook Melanie Boon van Berend Botje bij aanwezig was
Daarna konden de genodigden genieten van een hapje en een drankje keurig door De Hooghe Heeren geserveerd.

Wethouder Robert Tesselaar maakte van dit moment gebruik om even stil te staan bij het begin van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. “Fijn en mooi om dit samen nu te vieren”. Aannemer Olivier Carlebur stond er trots bij.

Ook de wethouder en andere bestuurders en afgevaardigden van de Jeugdbieb, Allure, SKOWF en Berend Botje zetten samen met projectleider Sjaak Beentjes hun handafdruk. Op naar de volgende fase.

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Juni 2023

Nadat in april onze aannemer Carlebur begonnen is om de bouwplaats in te richten zijn de palen de grond in gegaan. De stevige basis voor het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud.

Het werk gaat voortvarend verder en de voorbereidingen zijn in volle gang om de fundamenten te leggen en te storten.

Als het vervolgens volgens planning verder gaat, verwachten wij dat voor de zomervakantie de vloerplaten worden gelegd voor de begane grond. Het plan is om dan ook dat moment te gebruiken om met elkaar de start van de nieuwbouw te vieren.

Op 17 juli 2023 gaat dat gebeuren. De uitnodigingen hiervoor worden nog gemaakt en we werken nu het idee uit om de kinderen de vloerplaten te laten beschilderen. Met onze bestuurders en de gemeente staan we dan even officieel stil bij dat moment.

Naam

Ondertussen is Bangzoom Media! bezig om een voorstel te maken voor een nieuwe naam voor het Kindcentrum Hoogwoud. We hopen dat we hier voor de herfstvakantie het nieuws over naar buiten kunnen brengen. Een naam waarbij iedereen vol trots kan zeggen: Wij gaan straks naar…..

Samenwerking

Kinderopvangorganisatie Berend Botje en de scholen De Adelaar en St. Wulfram zijn intensief met elkaar in overleg over hoe het samen werken en samen leven in het nieuwe kindcentrum er straks uit zal zien.
De gezamenlijke kernwaarden ontmoeten, plezier en diversiteit geven richting aan de visie op het samen werken, spelen, leren en leven met elkaar. Deze visie zullen ze in het komende jaar handen en voeten gaan geven met elkaar.

Op de website https://kindcentrumhoogwoud.nl/ hebben wij een kort filmpje geplaatst van de beelden van onze aannemer Carlebur.

De bouw gaat beginnen!

We gaan nu echt beginnen. De aannemer Carlebur gaat in de week van 3 april 2023 beginnen met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat bouwplaats wordt klaargemaakt, dat er bouwhekken worden geplaatst zodat wij kunnen gaan bouwen aan het nieuwe Kindcentrum Hoogwoud. Wij zijn met de aannemer, de scholen en kinderopvang nog aan het nadenken over het vieren van een moment. Bijvoorbeeld een “paalmoment”.

De werkzaamheden voor de bouw van Kindcentrum Hoogwoud zullen dus starten in de week van 3 april 2023 en naar verwachting medio 2024 afgerond zijn. Tijdens de bouwperiode kan het voorkomen dat

er af en toe bouwverkeer door de buurt rijdt. Om de hinder hiervan te minimaliseren, hebben wij vooraf een routing vastgesteld:

Groen licht voor de bouw

Een update

Het jaar 2023 is inmiddels op weg. Hieronder een update over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud waarin de scholen De Wulfram , De Adelaar met Berend Botje kinderopvang, de Jeugdbieb Hoogwoud en de Stichting Muziek Opmeer gehuisvest gaan worden.

Vergunning en extra krediet.

De gemeente Opmeer heeft gemeld dat de ingediende bezwaren ongegrond zijn verklaard. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Opmeer een extra krediet beschikbaar gesteld. Daarmee is er groen licht voor de verdere voortgang van de bouw.

Contractpartners.

Voor het realiseren van de nieuwbouw zijn inmiddels de uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de firma Carlebur voor wat betreft de bouwkundige werkzaamheden, de W -installaties met de firma Wilms, de E- installaties met firma van der Laan en de installatie voor de luchtbehandeling wordt uitgevoerd door Klimaat Groep Holland.

De start van de bouw.

De planning is er nu op gericht om met de bouw van het KC te starten op 3 april 2023 zodat de oplevering in juni 2024 kan plaatsvinden. Tussentijds wordt iedereen geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de voortgang.

Update Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

Wij zijn verheugd met het nieuws dat de gemeente op 25 augustus jl. heeft besloten om haar medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen kindcentrum Hoogwoud. Een mooie mijlpaal voor dit project!
Zoals bij ieder project is het mogelijk om bezwaar te maken door omwonenden. Enkele bewoners hebben dit dan ook gedaan. De gemeente bekijkt en beoordeelt deze bezwaren en komt daarna met een uitspraak.

Bomen gerooid

Liander en de gemeente zijn eind augustus gestart met het omleggen van de aanwezige gasleiding en riool. Daartoe zijn een aantal bomen gerooid wat noodzakelijk was voor het uitvoeren van werkzaamheden

Samenwerking

OBS de Adelaar, BS Sint Wulfram, Kinderopvang Berend Botje en Stichting Muziek Opmeer werken samen met gemeente Opmeer aan het nieuw te bouwen Kindcentrum Hoogwoud. Kinderen van 0 tot 12 jaar komen daar bijeen om samen te spelen, samen te leven en samen te leren. De genoemde partners gaan inhoudelijk samenwerken onder één dak om een constante ontwikkeling voor kinderen in een pedagogisch veilige omgeving te bieden. De eigen identiteit van iedere partner blijft behouden en zullen elkaar versterken.

Presentatie ontwerp kindcentrum Hoogwoud op dinsdag 5 en woensdag 6 april

Waarom een kindcentrum in Hoogwoud?

Met het antwoord op deze vraag opende wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer dinsdagavond 5 april voor ouders en leerkrachten de informatieavond over het kindcentrum Hoogwoud. ‘Met de keuze voor het oprichten van een Kindcentrum in Hoogwoud verwacht de gemeente Opmeer dat er een beter sluitend aanbod van voorzieningen komt voor kinderen en ouders.

Door gezamenlijke huisvesting komen pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van het basisonderwijs elkaar vaker tegen en hiermee kan de doorlopende ontwikkellijn en het delen van informatie vergemakkelijkt worden. Wij zien dat ouders hier ook behoefte aan hebben; men wil ergens ontzorgd worden in de zin dat organisaties, die met kinderen werken, elkaar ook makkelijker weten te vinden als dit in het belang van hun kind nodig is.’

Samen vormen we het kindcentrum

Gaby Alberts, directeur bij kinderopvang Berend Botje, die deze avond het woord, ook namens SKOWF en ALLURE voerde vervolgde met de visie van het kindcentrum: “Wij geloven in de kracht van samenkomen, samen leren en samen groeien. Wij geloven dat kinderen de weg naar de toekomst zijn en dat ze een plek nodig hebben waar ze zich zo veilig, fijn en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen op een plek waar meerdere vormen van onderwijs samenkomen met opvang en buitenschoolse activiteiten.

Het kindcentrum zal een soort kleine maatschappij vormen.” Uiteindelijk zullen de scholen, de opvang, de muziekschool die er lessen gaat geven, alle collega’s die er gaan werken, de ouders van de kinderen en -vooral- de kinderen zelf het kindcentrum gaan vormen. De komende tijd zullen we elkaar als organisaties steeds meer opzoeken om de verbindingen te intensiveren.

Een ontwerp dat bijdraagt aan de visies

Marc de Rooij van BRT Architecten vult aan hoe het ontwerp bijdraagt aan de visies van de drie partijen en aan de gedeelde visie. Zo is er een lineaire opzet van lokalen, waarbij verschillende scholen en leeftijdsgroepen in lijn naast elkaar gezet zijn, zodat je er kunt doorgroeien. Ieder op z’n eigen wijze. Samenwerken kan plaatsvinden op de speel- en leerboulevard. Dat is de grote meanderende zone in het midden van het gebouw.

De verschillende afmetingen van de lokalen zelf sluiten aan op het individuele onderwijsidee -en systeem van O.B.S De Adelaar en R.K.B.S. De Sint Wulfram. Berend Botje maakt straks naast de eigen ruimtes ook gebruik van de speel- en leerboulevard en van de centrale hal. De Rooij koos voor de uitstraling van het gebouw voor natuurlijke en aardse kleuren, om aan te sluiten op de te behouden groene omgeving. Binnen is er voor een neutrale basis gekozen; de medewerkers en kinderen geven straks de kleur aan het kindcentrum.

Ouders, leerkrachten, inwoners

Na de besloten avond voor de ouders en medewerkers van de eigen organisaties, met daarin de presentatie van het ontwerp van het gebouw, heeft de architect het ontwerp ook aan andere inwoners en geïnteresseerden kunnen laten zien. Hiervoor werd een apart inloopmoment georganiseerd op woensdagavond 6 april in het gemeentehuis. De beelden van het gebouw zijn nu ook op deze website te vinden

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sjaakbeentjes@stichtingallure.nl.

Open informatieavond 6 april

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig nieuw kindcentrum in Hoogwoud.

We delen graag de voortgang met de buurt. Hiervoor organiseren we op woensdagavond 6 april een informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer, waar we met trots het ontwerp en de keuzes daarin met u delen.

U bent deze avond van harte welkom om de visualisaties te bekijken en om vragen te stellen aan de betrokkenen bij het proces en aan de architect.

U kunt zich inschrijven voor één van de tijdsvakken tussen 19:00 uur en 21:00 uur via onderstaand formulier.

Aanmelden 6 april

Omdat we met veel betrokkenen te maken hebben binnen dit proces, hebben we voor de ouders van de kinderen op de scholen en opvang een ander inloopmoment op school georganiseerd, voorafgaand aan deze avond.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

We zien u graag op 6 april!

Nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud

In december hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Kindcentrum Hoogwoud. We hebben u een toelichting gegeven over de planvorming, hoe het ontwerp tot stand is gekomen en een uitleg over de locatie. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het voorlopig ontwerp en de ontwikkelingen rondom de jeugdbibliotheek.

Voorlopig ontwerp goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp is getoetst aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Nieuwsgierig naar het voorlopig ontwerp? Kijk dan op https://kindcentrumhoogwoud.nl/

Eigen ruimte voor de jeugdbibliotheek

Lezen is leuk en zien lezen doet lezen. De jeugdbibliotheek heeft aan de gemeente Opmeer gevraagd of het mogelijk is om de Jeugdbibliotheek Hoogwoud een grotere (en eigen) ruimte te geven in het Kindcentrum. Het college van burgemeester en wethouders wil hieraan meewerken en zal de gemeenteraad hiervoor een plan voorleggen.

Welstand

Het bouwplan is aan de welstandscommissie gepresenteerd. Zij zijn akkoord gegaan met het bouwplan en spreken de waardering uit hoe het gebouw is geïntegreerd in haar omgeving.

Beweegonderwijs

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de leerprestaties. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. De gemeente Opmeer gaat nog een extra beoordeling uitvoeren naar de technische levensduur van de nabij gelegen gemeentelijke gymzaal. Er is een ontwerp gemaakt om de buitenkant aan te laten sluiten bij het nieuwe kindcentrum, zodat ze één geheel gaan vormen.

Planning

Het Voorlopig Ontwerp is de basis voor het Definitief Ontwerp, deze volgt naar verwachting einde Q1 – 2022. Aansluitend volgt het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning, worden de ruimtelijke procedures opgestart, het gebied bouwrijp gemaakt en volgt start bouw in Q4 – 2022.

Inloopavond voor omwonenden

Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet gelukt om een inloopavond voor omwonenden te organiseren. Maar we gaan ervan uit dat dit binnenkort wel mogelijk is.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sjaakbeentjes@stichtingallure.nl.